Vill ha kompletterande bidrag till gymnasielever

En skrivelse har inkommit till kommunen med önskemål om ytterligare ersättning till de fyra elever som genomför sitt tredje gymnasieår i Sunne.

I brevet hänvisas till att eleverna är studerandemedlemmar i Metall och enligt detta regelverk skulle ha 200 kr/dag med avräkning för fri lunch på 40 kronor/dag, d.v.s. 180 kronor per dag.

Eda kommun har redan fattat beslut om stöd enligt nedan:
•Hyra 2765 kr/ månad x 10 månader – 27 650 kr
•Inackorderingstillägget i kommunen på 1510 kr betalas inte ut till eleverna (9 månader per läsår totalt 13 590 kr), utan överenskommelsen är istället att kommunen betalar hela hyran.
•Resekostnad 14 mil/helg x 18,50 kr/mil x 36 helger – 10 000 kr

Total kostnad för en elev per läsår – 37 650 kr.

I en jämförelse med andra liknande fall framgår har Eda kommun redan idag fattat ett beslut om stöd som är mer generöst än andra kommuner såväl vad gäller inackordering som resor. Ytterligare stöd är därför inte aktuellt.

Bildningsutskottets beslut är att önskemål om kompletterande bidrag avslås med hänsyn till att Eda kommun redan idag betalar ut ett betydligt högre belopp än jämförda kommuner.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!