Vill ha en offentlig toalett i Åmotfors?

På senaste pensionärs- och tillgänglighetsrådet lyftes frågan om att det i Åmotfors saknas det en offentlig toalett som är öppen dygnet runt, tidigare fanns det en toalett vid sidan av biblioteket. Frivilligorganisationerna anser att det behövs.

Samhällsbyggnadschefen informerar om att ett projekt som att anordna en offentlig toalett måste med till budgetberedningen för att få medel avsatta till kostnaden. Budgetberedningen för år 2018 hade sitt sista möte den 10 maj.

Frågan om offentlig toalett i Åmotfors har inte i närtid varit uppe för beredning av samhällsbyggnad. Ärendet kan skickas som en motion från politiker eller ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Kommer det sedan ett politiskt beslut att anordna en offentligt toalett i Åmotfors, utanför ordinarie budgetprocess, så får samhällsbyggnad rätta sig efter beslutet.