Valfjället Skicenter vill ha kommunal borgen på 3,5 miljoner

Valfjället Skicenter AB leasar sedan hösten 2014 28 st villavagnar och var under förra året i en tolkningstvist med leverantören men tvisten löstes i slutet av 2018.

Styrelsen i Valfjället har i samband med bokslutet 2018 diskuterat olika alternativ till att minska bolagets kostnader under återstående leasingperiod som löper ut mars 2020 samt också planera för den förhöjda exitavgiften.

Efter samråd med bolagets revisor KPMG har styrelsen enhälligt beslutat sig stå bakom en anhållan hos kommunen om ett borgensåtagande på 3 500 tkr under 7 år som motsvarar den tid som vagnarna beräknas ha som avskrivningstid.

Enligt förhandskontakt med Kommuninvest kan bolaget erhålla ett lån med 7 års löptid med en räntesats på 0,62% under förutsättning av beviljad kommunal borgen Bolaget förbinder sig att betala den av kommunfullmäktige beslutade borgensavgiften på 0,5% Den ekonomiska effekten av att göra en annan finansieringslösning medför sänkta kostnader från 1 juli 2019 med 95 000 per månad

Styrelsen för Valfjället Skicenter AB anhåller hos Kommunfullmäktige Eda om kommunal borgen under 7 år på 3 500 tkr för att verkställa en refinansiering samt slutlösen av de 28 villavagnarna.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!