Unga vuxna är flitiga sparare, men stora skillnader mellan tjejer och killar

Unga vuxna är flitiga sparare, men många behöver lära sig mer om privatekonomi. Det är också stora skillnader mellan hur tjejer och killar ser på ekonomi och sparande. Det framgår av en ny undersökning bland 18-25-åringar som Swedbank och Unga Aktiesparare har gjort tillsammans med Sifo.

Två tredjedelar av landets 18–25-åringar upplever att de har tillräcklig eller god kunskap i privatekonomi, och mer än åtta av tio sparar. Men en tredje­del uppger att de inte har tillräcklig kunskap – eller ingen kunskap alls – om privatekonomi. Mer än hälften av alla unga vuxna vill också lära sig mer.

-Dagens unga vuxna är en medveten generation, de är duktiga på att spara och många vill lära sig mer om privatekonomi. Ett sätt att möta detta är att erbjuda mer undervisning i privatekonomi i skolan, det skulle ge unga bättre förutsättningar att fatta medvetna och rationella beslut om sin framtid, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Privatekonomi ingår i läroplanen för skolan, 36 procent av de tillfrågade uppger att de lärt sig om privatekonomi där. Föräldrarna är den största informationskällan om privatekonomi, mer än sex av tio uppger att de lärt sig av dem.

Flitiga sparare – men riskerar gå miste om avkastning
Många 18-25-åringar sparar. Vanligast är att ha pengarna på sparkonto, det har tre av fyra. 60 procent uppger fonder som spar­form och en tredjedel tycker att aktier är bäst, eftersom det ger bra avkast­ning på sikt. De som inte föredrar aktier tycker att det verkar riskfyllt och svårt. Bara en av tre (35 procent) uppger att de förstår begreppet ”ränta-på-ränta”.

-Aktier och fonder kan ge god avkastning på sikt genom ränta-på-ränta-effekten, även för små belopp. Det är synd om unga vuxna undviker fonder och aktier för sitt långsiktiga sparande av okunskap, eftersom de riskerar att gå miste om avkastning, säger Tove Zander, vd för Unga Aktiesparare.

Tjejer skattar sin kunskap om privatekonomi lägre än killar
Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan hur tjejer och killar ser på ekonomi och sparande. Mer än 40 procent av tjejerna anser att de inte har tillräcklig kunskap om privatekonomi, jämfört med 25 procent av killarna. Tjejer sparar också i lägre utsträckning i fonder och aktier. Killar söker helst information om sparande på nätet medan tjejer helst frågar någon inom familjen för att få information om sparande.

-Tjejer uppger att de kan mindre om privatekonomi, det behöver inte innebära att de faktiskt kan mindre än killarna i praktiken. Men om dåligt ekonomiskt självförtroende hämmar tjejer i sitt sparande är det ett problem, det kan påverka utfallet av sparandet rejält. Vi tjejer måste våga lära oss, våga ta risk och söka kunskap bortom familjen när vi vill lära oss mer om sparande, säger Tove Zander.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Tips från Swedbank och Unga Aktiesparare: Så får du koll på pengarna.
• Börja spara tidigt. Då ökar chansen att även små belopp växer, samtidigt som du själv bygger upp din kunskap om placeringar.
• Ett bra riktmärke är att försöka spara tio procent av sin lön varje månad och att ha två månadslöner efter skatt i buffert
• Ha din sparbuffert lätt tillgänglig, till exempel på ett sparkonto, men placera ditt långsiktiga sparande där det finns möjlighet till avkastning, till exempel i fonder eller aktier.
• Olika placeringar innebär olika risk. Högre risk kan ge högre avkastning, men innebär också att värdet kan variera över tid.
• Fonder är en sammansättning av aktier eller en kombination av aktier och räntebärande värdepapper. Risken i en fond beror på fondens sammansättning
• För att spara direkt i aktier krävs kunskap, eftersom aktier innebär högre risk.
• Fem gyllene regler för aktiesparande: Förstå vad du köper, håll dig informerad, spara långsiktigt, spara regelbundet och sprid risken.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!