Tummen ner för företagens miljöarbete

Majoriteten av svenska folket, 74,7 %, tycker att det är mycket viktigt att företag och myndigheter gör vad de kan för att bidra till en bättre miljö. Frågan är viktigare bland kvinnor (77 %) än bland män (72 %) samt viktigare bland anställda i offentlig sektor än i privata företag. Det kan också noteras att 18-25-åringar samt 56-65-åringar tycker att frågan är viktigare än sina kollegor i medelåldern.

Men företagen och myndigheterna får samtidigt underkänt av sin egen personal. Bara 25,4 % instämmer helt i påståendet att den egna arbetsgivaren gör tillräckligt för miljön. Sörmlänningarna är mest pessimistiska – endast 9 % anser att arbetsgivarens miljöinsatser är tillräckliga. I topp ligger boende i Dalarna och Jämtland där motsvarande siffra är 38 %. 

Det visar undersökningen Hållbara Sverige som baseras på en webbenkät till 1 000 yrkesverksamma svenskar i åldern 18-65 år genom ett slumpmässigt urval. Studien genomfördes av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av Inrego i januari 2018. Läs mer om smartare IT-konsumtion på www.inrego.se