Tre av fyra slag utdelas på fyllan, ingen vill tala om det

Foto: Anders Sällström

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det effektivaste sättet att bekämpa våldet och skapa ett tryggare samhälle är att begränsa alkoholkonsumtionen. Ändå lyser satsningarna för en minskad totalkonsumtion med sin frånvaro inför valet i höst.

I dag firar IOGT-NTO folknykterhetens dag runt om i landet och vi gör det genom att prata om elefanten i rummet.

- Vi vet att alkohol ökar våldet och otryggheten i samhället. Men våra beslutsfattare har alltför länge valt att blunda. Dels för sambandet men också för sitt eget ansvar. Det är dags att vi börjar prata om elefanten i rummet, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO.

Tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och CERA (Göteborgs universitet) har IOGT-NTO låtit en grupp fristående forskare sammanfatta den befintliga kunskapen i Sverige och globalt om sambandet mellan våld och alkohol.

Resultatet är entydigt:

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Närmare tre av fyra slag utdelas på fyllan och av de 317 000 fall av misshandel som anmäldes i Sverige år 2015 hade 180 000 fall en koppling till alkohol.

- Den rådande alkoholnormen gör det tabubelagt att tala om det självklara, det faktum att om vi minskar alkoholkonsumtionen så kommer också våldet i samhället att minska. Den politiker som på allvar vill bekämpa våldet och öka tryggheten i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska, fortsätter Mostacero.