Subventionerade jobb ökar chanserna för långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har gjort en sammanställning av resultatet av subventionerade anställningar. Andelen som går från subventionerad till osubventionerad anställning ökar något de senaste åren, samtidigt skiljer sig utfallet åt mellan de olika anställningsstöden.

Andelen som går från subventionerad till osubventionerad anställning ökade från 26 till 29 procent mellan 2015 och 2017 90 dagar efter att den subventionerade anställningen avslutats, enligt Arbetsförmedlingens rapport. Det innebär att 20 000 personer gick vidare från en subventionerad till en osubventionerad anställning 2017.

Skillnaderna är stora beroende på utbildningsnivå. Bland förgymnasialt utbildade gick 24 procent vidare till en osubventionerad anställning 2017, jämfört med 33 procent för dem med gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Statistiken skiljer sig också åt mellan inrikes- och utrikes födda.

Det finns även betydande skillnader beroende på om en person har haft ett nystartsjobb eller en annat anställningsstöd. 37 procent gick vidare till osubventionerad anställning från nystartsjobb 2017, jämfört med  7 procent för övriga subventionerade anställningar. En av flera förklaringar till det är att nystartsjobb ofta har föregåtts av andra stödinsatser.

Rapporten innehåller även en forskningsöversikt som visar att subventionerade anställningar är viktiga för att personer som står långt från ett arbete ska få en större möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

  • Subventionerade anställningar ger arbetslivserfarenhet, språkträning och ett större nätverk som gör att chanserna ökar för långtidsarbetslösa att få ett osubventionerat jobb. Det krävs ofta en kedja av insatser för att långtidsarbetslösa och nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och där är subventionerade anställningar en viktig del,  säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!