Smittar vinterkräksjukan via luft?

Foto: Jonas Jacobson

Nu står säsongen för vinterkräksjukan för dörren. Virusinfektioner drabbar både patienter och personal i vården och ökar därmed arbetsbördan för de kollegor som inte insjuknar. Jakob Löndahl, vid Lunds tekniska högskola, tilldelas 3 580 000 kronor från AFA Försäkring för forskning inom ämnet, för att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården.  

Upp till 16 000 patienter och 10 000 vårdanställda kan under en säsong bli smittade av vinterkräksjukan, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

– Om vår forskning kan visa att olika smittor, som till exempel vinterkräksjukan, i vissa situationer sprids via luft kan det leda till bättre skydd och därmed mindre smittrisk för patienter och personal, vilket skulle bidra till en hälsosam arbetsmiljö för många inom vården. Det kan i förlängningen även påverka rekommendationer för smittskydd och rutiner för vårdpersonal, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

Hittills har Jakob Löndahl och hans forskargrupp samlat data från smittspridning under en och en halv säsong av vinterkräksjuka. Nu tilldelas han 3 580 000 kronor från AFA Försäkring för att i ett nytt projekt göra fler mätningar på sjukhus i Region Skåne.

– I vårt nya forskningsprojekt vill vi samla in mer data från fler virustyper. Vi kommer att samla luftprover och undersöka virus från några vanliga infektionssjukdomar där risken för luftspridning inte är klarlagd. Denna gång undersöker vi förutom vinterkräksjuka även influensavirus och RS-virus (respiratoriskt syncytievirus) i luft. Virusens förmåga att överleva i luftburen form kommer vi också att undersöka, säger Jakob Löndahl.

I den kommande studien planeras flera arbetsplatsmätningar och laboratorieundersökningar.

Projektet pågår till och med juli 2021 och förväntas bidra med ny kunskap om spridning av smittsamma virus via luft på arbetsplatser som sjukhus, förskolor och skolor. Kunskapen kommer att kunna användas för att informera om hur smittämnen i luft kan minskas genom förändringar i rutiner, arbetsmiljö och hygienkontroll.

– Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär. Och forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Jakob Löndahl och ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!