Skolinspektionens beslut efter uppföljning av tillsyn av utbildningen

Skolinspektionen har gjort en uppföljning av de brister som kvarstod vid en tillsyn av kommunens utbildning som skedde våren 2016. Kommunen har sedan dess vidtagit olika åtgärder för att avhjälpa bristerna. Nu har Skolinspektionen beslutat att kommunen har gjort tillräckligt och avslutar tillsynen.

Skolinspektionen gjorde under våren 2016 en inspektion och konstaterade brister i kommunens systematiska kvalitetsarbete för fritidshem, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Flera uppföljningar av ärendet gjordes och skolinspektionen beslutade i juni 2018 att ge kommunen ett vite på 1 miljon kronor om inte bristerna åtgärdats senast den 30 november 2018.

Kommunen har fastställt en rutin för det systematiska kvalitetsarbetet och påbörjat en process som visar vad som behöver prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas. Enligt Skolinspektionens beslut den 6 mars i år avslutas ärendet då kommunen har gjort tillräckliga åtgärder för att avhjälpa bristerna.

– Det är väldigt glädjande att Skolinspektionen efter flera år av kritik av kommunens kvalitetsarbete inom skolan, nu ser att våra rutiner uppfyller skollagens krav. Beslutet av Skolinspektionen innebär dessutom att kommunen inte behöver betala 1 miljon kronor i vite, vilket annars hade blivit följden. Det visar att det omfattande arbete som alla vi i verksamheten lagt ner på att utforma dessa nya rutiner nu givit frukt. I slutfasen var även kommunfullmäktige delaktig genom att fatta nödvändiga beslut i november 2018, säger skolchef Ingrid Elmgren.

 

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!