Skillingmarks Byalag vill anlägga en park i Skillingsfors

En skrivelse har inkommit till Eda kommun från Skillingmarks Byalag med en förfrågan om att få anlägga en park/grönyta i Skillingsfors.

I skrivelsen sägs "Platsen vi har i åtanke är det nedre hörnet av "Edskullen" norr om Coop och öster om Bruksgården. Marken ägs av kommunen, och vi är väl medvetna om områdets detaljplan. Byalaget ber ändå härmed ödmjukast om tillstånd att få anlägga en park i det angivna området. Skulle någon aktör sedan vilja bebygga området enligt den gällande detaljplanen, gör byalaget genast avkall på marken. Drift och underhåll sköts av byalaget (men eventuellt bistånd mottages naturligtvis tacksamt). Givetvis skall allt detta regleras i ett avtal."

Vidare skriver byalaget "Vi tror att en park på den ytan kommer att användas av både boende och besökare, och stärka Skillingmarks varumärke som en naturskön och välkomnande bygd. Det här är även ett första steg i byalagets platsutvecklingsarbete med fokus på Skillingsfors, där bygdens näringsidkare och ideella krafter – och förhoppningsvis även kommunen – samverkar.

Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig positivt till förslaget om park/grönyta i Skillingsfors.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!