SHL:s vision: en av världens två bästa hockeyligor sportsligt och upplevelsemässigt

Från och med säsongen 2018/2019 kommer SHL bland annat genom det nya avtalet med C More få en väsentligt större intäkt. Detta ger en enorm möjlighet att långsiktigt stärka och mer fokuserat utveckla svensk ishockey, klubbarna och ligan. Klubbarna har därför gett SHL i uppdrag att ta fram en strategi kopplat till de ökade intäkterna till SHL samt de kommande kraven för att uppnå elitlicens. Alla fjorton SHL-klubbar har varit delaktiga i arbetsprocessen och står enhetligt bakom strategin och beslutet.

 Den nya visionen är att ”SHL ska vara en av världens två bästa hockeyligor både vad gäller sportslig kvalitet och den totala upplevelsen”.

SHL:s uppdrag är att:

–          Agera som en gemensam kraft för de 14 ägarklubbarna i sportsliga, kommersiella, mediala och säkerhetsrelaterade frågor.

–          Utveckla SHL sportmässigt för att säkerställa kontinuerligt förbättrad kvalitet.

–          Utveckla publikens upplevelse innan, under och efter evenemang.

–          Samordna och administrera högsta ligan i svensk ishockey.

–          Stötta SHL-klubbar i regionsutveckling för att säkra kompentens och kvalitet, samt för att öka intresset för svensk ishockey.

De ökade finansiella resurserna möjliggör för SHL att fortsätta investera för att möta morgondagens krav och utmaningar – att bygga starkare klubbar och liga, öka intresset för svensk ishockey, utveckla sportslig kvalitet, och förbättra publikupplevelsen. I det ligger också att ha kontroll över kostnader och leverans totalt sett samt klara de nya licenskraven på eget kapital och likviditet.

En del av den nya strategins aktiviteter kommer att vara kopplade till den ekonomiska utbetalningen av centrala medel från SHL. Det är för att säkra att alla klubbar levererar på de strategiska satsningarna för att ta SHL till nästa nivå. Det kan vara allt från att förbättra samarbete med partners till att utveckla varje klubbs ungdomsverksamhet. Detta gäller 10-15 procent av den totala utbetalningen per år från SHL till klubbarna.

En pilot kommer att genomföras under säsongen 2017/2018 för att testa utvecklingsmodellen och modellen beräknas gå i skarpt läge säsongen 2018/2019.

– När SHL tar nästa utvecklingssteg är det glädjande med den uppslutning vi har från alla fjorton klubbar. Vår grund är att alla klubbar ges lika förutsättningar med sin del av SHL:s ekonomiska modell. Det är en styrka att landsort och storstad samverkar och SHL bidrar därmed till utveckling av elithockeyn i hela landet, säger SHL:s ordförande Anders Källström

– Det är en oerhörd styrka att samtliga 14 SHL-klubbar reservationslöst ställt sig bakom framtagen strategi och utvecklingsmodell. Med en stark ekonomi och utvecklad verksamhet i klubbarna jämte gemensamt klokt agerande i SHL skapar vi tillsammans förutsättningar för att möta framtidens utmaningar, säger Mats Grauers, styrelseledamot i SHL och ordförande i Frölunda Indians.

-En spännande och utmanande vision och strategi som skapar förutsättningar för SHL:s ägare att bygga sina klubbar starkare, utveckla organisationerna och framförallt att klara de nya licenskraven på eget kapital sett på koncernen samt likviditetskraven, säger Kaarel Lehiste, styrelseledamot i SHL och ordförande i Djurgården Hockey.

-Vi vill att SHL ska vara en av världens två bästa hockeyligor sportsligt och upplevelsemässigt, och arbetet med att genomföra strategin kommer att visa att vi är det. Och att vi tar ansvar både för ekonomi och för utveckling i alla delar inom svensk ishockey, säger Michael Marchal styrelseledamot i SHL och ordförande i Växjö Lakers.

-Ett genomarbetat och väl förankrat arbete hos alla 14 klubbar som kommer att leda till att SHL, klubbarna och svensk hockey står väl rustade för framtiden, säger Pär Nordlund, styrelseledamot i SHL och ordförande i Skellefteå AIK Hockey.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!