Sevärdheter

Morokulien infocenter

Morokulien infocenter

Centret är en unik byggnad placerad på riksgränsen i Morokulien. Infocentret är ett exempel på samarbete mellan två länder. Med bl a. konferenslokaler, souvenirförsäljning och valutaväxling. Morokulien Infocenter, ett turist- och informationscenter beläget mitt på riksgränsen. Här kan du få turist och väginformation från både Sverige och Norge.

Informationscentret innehåller också utställningar, souvenirbutik, konferenslokaler, näringslivskontor och vägservice. Det finns möjligheter till valutaväxling, tax-free återbäring och bokning.
hemsida

Fredsmonumentet

Fredsmonumentet

Ligger vid rv 61, norska gränsen. Monumentet restes 1914, till minne av 100 års fred mellan Sverige och Norge. Inskriptionen lyder: Hädanefter är krig mellan skandinaviska bönder omöjligt. Monumentet byggdes av Norges Fredslag och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Eda Glasmuseum

Eda glasbruksmuseum

På Eda glasmuseum speglas glastillverkningen i Eda. Bruket startades 1835 och lades ned 1953 och var kring förra sekelskiftet ett av Sveriges största glasbruk med ca 300 anställda. I museets basutställning visas föremål ur den rika glasproduktionen från starten 1835 fram till nedläggningen 1953. I Eda tillverkades bla fönsterglas, småspeglar och buteljer.

Efter 1862 då fönstertillverkningen flyttades utökades tillverkningen med apoteksglas samt blåst och pressat servisglas med slipade, graverade och målade dekorationer. Under 1910 och 20-talen gjordes fina kristallpjäser, och under åren 1925-1930 inföll de sk ”lysterperioden”, när det pressade glaset fick ett guldglänsande oxidskikt. Museibyggnaden har tidigare varit Folkets Hus och byggdes av arbetarna på glasbruket 1927.

hemsida

Bruksbebyggelse

Bruksbebyggelse

Eda Glasbruks äldre bebyggelse är den bäst bevarade bruksbebyggelsen i Västra Värmland. Idag består Bruksbebyggelsen av ett 10-tal bevarade hus i huvudsak byggda under glasbruksepoken. Det äldsta huset byggdes redan under 1690-talet som norsk tullstation.I området finns också en valvbro från 1851, samt en ännu äldre bro uppskattningsvis från slutet av 1600-talet. Denna bro skall enligt uppgift vara äldsta stenbron mellan Stockholm och Oslo.

Vägbeskrivning: Kör riksväg 61 till Eda Glasbruk. Vid bensinstationen i Eda tar du vänster in på Glasbruksvägen och efter vägen finns 10-talet byggnader tillhörande gamla bruksbebyggelsen.

Skansen Hultet

Skansen Hultet

Under 2:a världskriget (1939-45) byggdes ett omfattande försvarssystem ut längs norska gränsen, särskilt i Värmland och Dalsland, sedan tyskarna invaderat och besatt Norge i april 1940.I Eda kommun finns en mängd bevarade skansar, en av dem är skansen ”Hultet” som man finner om man åker vägen från Eda Glasbruk mot Håvilsrud och tar av vid vägkorset med skylten ”Skansen Hultet 1 km”.

Denna skans har Charlottenbergs Byalag i samverkan med bl. a. Eda kommun gjort tillgänglig för allmänheten och försett en stor del av objekten inom skansen med förklarande beskrivningar . Guidade visningar kan beställas genom Morokulien infocenter. hemsida

Eda hembygdsgård

Eda hembygdsgård

Gården Hagen uppfördes på 1830-talet och övertogs av hembygdsföreningen 1939. Gården används nu till föreningens samlingar och till sommaraktiviteter.Här finns bl. a ett fotocollage av Helga Görlin, en opera- och hovsångerska som var född och uppväxt i Eda. Här finns också andra äldre hus från bygden. Vägen till Hembygdsgården är skyltat från rv 61, ca 6 km Söder om Charlottenberg.

Eda skans

Eda skans

Skansen anlades 1657 för att försvara landet mot Danmark/ Norge. Eda Skans byggdes om under flera tidsperioder och var Värmlands viktigaste försvarsanläggning till unionsupplösningen.Då unionen slöts 1814 demolerades den men restaurerades 1939-49. Ligger 7 km S om Charlottenberg. Utöver ett besök på skansen kan ett besök på Eda skans museum i Åmotfors rekommenderas.

Eda Skans museum

Museet öppnade 1996 och har intentionen att belysa försvaret av västgränsen under perioden 1644, Hannibal, till Unionsupplösningen med Norge, 1905. I den centrala delen av museet visas historien om Eda Skans som började byggas 1657. Den byggdes om flera gånger och mellan 1719-1738 var den riksbefästning.

På Eda Skans Museum visar man den spännande historien. I autentiska miljöer kan du se vår omfattande samling av vapen, uniformer, tavlor, dokument och bilder. Även de fynd som gjorts vid dykningar i sjön Hugn finns att se på museet. hemsida

Skillingmark hembygdsgård

Hembygdsgården ligger i Skillingsfors, ca 1,5 km N Skillingsfors. Förbi Bönäsets camping, belägen vid Askesjön i hemmanet Bön. Här finns möbler och bruksföremål från bonde- och högreståndsmiljö bevarade. Gården är även känd för att det spökar där…

Bokar övernattning gör du här

Kultur på Norra Mon

Norramon

Norra Mon är på väg att bli en kulturupplevelse bestående av konstträdgård, galleri och kafé.Man tillverkar här trädgårdshantverk och håller på att bygga upp en konstträdgård som för varje år kommer den att växa i skönhet och omfång.Gör ett besök för det hemlagade kaffebrödet, smörgåsarna, pajerna och salladerna. Samtidigt kan ni se fin konst.

hemsida

Eda gamla skola


Eda Gamla skola var tidigare skola och senare aktionsverk, men sedan en tid tillbaks finns här Galleri Brym Aabo som drivs av multikonstnären Otto Brym, som även bjuder in andra att ställa ut i lokalerna.
För aktuella utställningar besök galleriets sida på Facebook.

Galleriets sida på facebook

Koppoms Rosarium

Rosariet sköts av initiativtagaren och entusiasten Bertil Gustafsson, medlem av Järnskogs Framtidsgrupp. Naturparken med Rosariet är ett led försköningen av Koppoms centrum och ligger längs cykelvägen (den tidigare banvallen).  Vid Rosariet kan du som besökare ta del av inte mindre än 254 rosbuskar av 180 olika sorter. 
hemsida

Almkviststugan

Almqviststugan

Uppfördes av diktaren Jonas Love Almqvist som bodde där under åren 1824-26. Tillsammans med två andra diktare från Mannheimsförbundet bildade han här koloni som skulle leva av att bruka jorden.Kör väg 177 från Åmotfors mot Koppom, ca 5 km. Tag av till vänster mot Graf. Skyltat från vägen. Almqviststugan hålls öppet varje söndag i juli.

Klockstapeln i Charlottenberg

Klockstapeln i Charlottenberg
Byggd av Olof Andersson, Charlottenberg efter ritningar av K. Martin Westerberg, Stockholm. Bygget påbörjades på våren 1956 och blev klart för invigning den 24 mars 1957. Båda klockorna är gjutna av firman Bergholtz i Stockholm och skänkta av privatpersoner i Eda kommun.

Boda krigskyrkogård

Krigskyrkogården användes under krigsåren 1808-09 som begravningsplats för hundra män ur Dalaregementet, vilka dukade under för fältsjukan.Platsen är tallbevuxen kulle, inhägnad med grova järnkättingar och bevakad av åtta äldre träkanoner. Fullständig historik finns på Hembygdsgården i Järnskog. Skyltat med liten träskylt från rv 177 ca 3 km norr om Koppom.

Köla Hembygdsgård
Köla hembygdsgård

Fd arrendatorsbostad från 1946 som nu är renoverad och öppnades 2 juli 2005 med utställning och servering. Fredagskvällar under juli månad på Kiölns veranda med musik och sång kl.18.00Vägbeskrivning: Kiöln, Köla Prästgård. Från Rv 61 mot Valfjället ung. 5 km, ligger Hembygdsgården på toppen av kullen mot kölaälven o Köla kyrka. Skylt ”Hembygdsgård”.

Järnskogs hembygdsgård

Järnskogs hembygdsgård

Järnskogs vackra hembygdsgård från början av 1800-talet var först en bondgård, men har senare använts som skolhus.1924 överlät Järnskogs Kyrkostämma skolhuset till hembygdsföreningen för att användas som museum. Här finns flera gamla hus från bygden, bl a en loge från Remjäng.Hembygdsgården ligger 1 km söder om Koppom på riksväg 177. hemsida

Järnskogs Beredskapsmuseum

Beredskapsmuseet

Museet ”Beredskapsåra” ligger strax söder om Koppom och är inrett i en militärbarack från 1940.Där kan besökare både se och höra hur miljön var för alla de soldater som gjorde beredskapstjänst vid gränsen 1940-1945. Där visas bl.a. ett bondkök i 40-talsmodell, pigk ammare, befälsexpedition samt en fotoutställning som belyser beredskapstiden och situationen i det ockuperade Norge.Det finns även ett stort register över flyktingar från Norge som tagit sig över gränsen. hemsida

Mosstakans skolmuseum

Mosstakans skolmuseum

(Belägen efter väg 177 söder om Koppom). Mosstakans skola byggdes på 1920-talet och har sedan dess fungerat som små- och folkskola för södra Järnskog fram till 1964, då nya Hierneskolan byggdes. Före 1920-talet och några år framåt, användes Mosstakans gamla skola som var belägetnära vägskälet, ca:300m sydost om denna byggnad ( skylt utvisar platsen).Efter 1964 stod skolan i stort sett oanvänd fram till 1988. Då ansökte Bengt Ekman och Saida Vestlund om medel hos Kommunen för att rusta upp skolhuset. Detta beviljades och Mosstakans Samlingslokal bildades.
hemsida

Remjängs vattensåg

Vattensåg

Vid den vattendrivna sågen sågas det bräder nu på samma sätt som för 100 år sedan. Sågen togs ur drift för 65 år sedan och revs men Remjängsbyalag har återuppbyggt sågen. Ett vattenhjul driver både en enbladig sågram och en cirkelsåg samtidigt.Vägbeskrivning: Följ väg 177 söderut från Koppom, efter ca 5 km sväng höger mot Skillingsfors. Sväng sedan vänster skyltat Östervallskog. Följ sedan skyltning ”vattensåg”. Visnings information: Visning och demonstration av sågen enl. överensk. Kontakt: Jackie Zetterberg

Lersjöns kapell och klockstapel

Lersjöns kapell

En unik plats då kapellet ligger i Sverige och Klockstapeln i Norge.

Köla kyrka

Köla kyrka

Kyrkan byggdes i början av 1700-talet och den ersatte då en äldre träkyrka, sannolikt av medeltida ursprung. Kyrkan uppfördes som långkyrka med ett tresidigt avslutat kor, vidbyggd sakristia på nordsidan samt vapenhus i väster. Vapenhuset ersattes 1784 av ett västtorn. Kyrkans planform och exteriör är typisk för 1700-talet och har endast förändrats marginellt.
Nuvarande stenkyrka byggdes 1700 – 1701 och invigdes i september 1702 av biskop B Cameen. Kyrkan har två senmedeltida kyrkklockor, den lilla bär den heliga Birgittas pilgrimsmärke i relief (Vadstena), den andra omnämner S:t Lars i en inskrift.

Järnskogs kyrka

Järnskogs kyrka

Järnskogs kyrka, uppförd i sten, invigdes första advent 1699. Interiörens och den fasta inredningens färgsättning förändrades under 1800-talets slut, men vid restaureringar under 1900-talet har avsikten varit att återställa dess ursprungliga karaktär. Altaruppsatsen och predikstolen är utförda av, den i Värmland flitigt anlitade bildhuggaren Isac Schullström, 1746.

Hälle kyrka

Hälle kyrka

En friluftskyrka under en klippa som har bildats av en naturlig grottformation. Åk från Åmotfors mot Sulvik, sväng av mot Brevik.

Skillingmarks kyrka

Skillingmarks kyrka

Norr om Skillingsfors finns en äldre kyrkplats på Kleveneudden i Sundshagen, där Skillingmarks kyrka stod omkr. 1350 – 1689. Kyrkplatsen, mitt på landtungan där vägen går över sundet i Askesjöns norra del, är markerad med en minnessten. 1689 byggdes ny kyrka i Skillingsfors. Altartavlan i Arvika Museum bör alltså ha hunnit vara med i Klevanekyrkan! I Bön hittades på 1930-talet en medeltida ring av kontinental typ, och med religiöst motiv.

Åmotfors kyrka

Åmotfors kyrka

Kyrkan uppfördes 1961, efter ritningar av arkitekten Johannes Olivegren. Kyrkan, som är gjuten i betong, har en oregelbunden plan bestående av triangulära grundformer. Kyrkorummet är tillspetsat i båda ändar och för tankarna till ett skepp, vilket man ser bäst inuti kyrkan.  Kyrkan har tillkommit på enskild väg genom donationer, bidrag och gåvor. Kyrkan ägdes från början av Stiftelsen Åmotfors kyrka, men har nu övergått i församlingens ägo.
Kyrkans klockstapel är senare än kyrkan. Den invigdes 1987 och ersatte då en äldre klockstapel, som var belägen ca 500 meter sydväst om kyrkan.

Eda kyrka

Eda kyrka

Kyrkan byggdes 1835 och ersatte då en medeltida träkyrka. 1867 fick kyrkan sin första orgel, som efter ett tag slets ut, så på annadag pingst 1931 invigdes den nya orgeln utav biskop J.A Eklund. Det var då den största orgeln bland stiftets landsortskyrkor. Från den medeltida kyrkan finns dopfunten av sandsten och altartavlan kvar. Kyrkan interiör restaurerades efter en brand 1979. På kyrkogården finns gravprydnader i form av glaskulor.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!