Rivning av Patronen

Fastighetssektionen äskade medel för rivning av ett av husen på området Patronen i Åmotfors men äskandet avslogs av Kommunstyrelsen med följande lydelse: ”Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnad ska göra omprioriteringar inom eget verksamhetsområde för att verkställa rivningen av Patronen 24.”

Då det för tillfället inte går att se om samhällsbyggnad kan få ökade intäkter än vad som är budgeterat så måste en planering för andra åtgärder vidtas för att säkerställa att rivnings kostnaderna ryms inom den av Kommunstyrelsen beslutade ramen för samhällsbyggnad.

Verksamhetschef för samhällsbyggnad redogör för de hittills framtagna omprioriteringarna för att säkerställa att rivning av Patronen 24 kan ske inom verksamhetens budgetram.

 

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!