Psykolog Margareta Öhman lyfter lekens betydelse i ny bok

Förskolans läroplan, Lpfö 18, slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Den lyfter också fram att leken har betydelse för barns utveckling och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen.
– Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka, säger leg. psykolog Margareta Öhman som nu släpper nya boken Värna barns lekstyrka.

Margareta Öhman har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt den viktiga leken. Sin erfarenhet har hon formulerat i denna bok vars kärna är begreppet lekstyrka. Ett begrepp som framhåller vikten av att stärka de förmågor som krävs för att bli och vara lekande.

Barn äger sitt lekande, samtidigt måste personal i förskolan förstå vad som krävs för att kunna värna och främja det. Det handlar om att skapa lekmöjligheter i rum och handling för varje barn. Boken kan ge en mer medveten hållning till barns lekande och inspirera till att erbjuda rika och varierade lekmiljöer.

Om författaren
Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare, har verkat inom förskolan hela sitt liv. Via sitt konsultföretag erbjuder hon pedagogisk-psykologisk konsultation, handledning, föreläsningar och fortbildning för både personal och föräldrar inom förskola och skola.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!