Översyn av farthindren i Charlottenberg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna i Eda att kommunen utreder vilka farthinder som kan tas bort samt gör i ordning de farthinder som skall behållas så det går att passera mjukt över med fordon. Sedan farthinder byggdes i Charlottenberg har mycket hänt, handel har flyttas från centrum till köpcentrum, trafiken flyttas i stor del efter handel.

Motionären anser att det skulle gå att få säker trafik med mycket mindre farthinder samt att många farthinder är felbyggda så dom riskerar att fordonen tar skada.

 

Motionen överlämnas till samhällsbyggnadsutskottet för beredning.