Otillräckligt antal hjärtstartare i Sverige

Endast 16 461 av landets 40–50 000 hjärtstartare är registrerade, och alltför få hjärtstartare är placerade där de behövs som bäst. Det visar en kartläggning inför Restart a heart-day beställd av Hjärt-Lungfonden, som efterlyser fler tillgängliga hjärtstartare för att hjälpa de närmare 6 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

– Att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp är en kamp mot klockan – för varje minut utan behandling minskar möjligheten till överlevnad med tio procent. Snabb hjärt-lungräddning med hjärtstartare är det bästa sättet att rädda den drabbade och förutsätter att hjärtstartare finns nära till hands, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Tack vare framgångsrik forskning, fler hjärtstartare och förbättrade HLR-kunskaper har antalet som överlever plötsligt hjärtstopp femdubblats sedan millennieskiftet.Ändå var antalet framgångsrika livräddaringripanden endast 638 avde cirka 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp som inträffade utanför sjukhus 2017 och där hjärt-lungräddning påbörjades.Forskning visar att fler hjärtstartare skulle förbättra siffran rejält – en strömstöt från en hjärtstartare inom tre minuter ger en överlevnadschans på hela 70 procent, men det sker bara vid 3,7 procent av hjärtstoppen.

 Endast 16 461 av landets 40–50 000 hjärtstartare är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister. Resten riskerar att stå oanvända. Dessutom är hjärtstartarna ofta olyckligt placerade. Trots att 2 av 3 hjärtstopp sker i bostaden finns bara cirka 2 procent av alla registrerade hjärtstartare i hemmiljö. Det motsvarar knappt 400 hjärtstartare i en befolkning på 10 miljoner.
– Hjärtstartaren är ett fantastiskt forskningsgenombrott som kan ge människor livet tillbaka. Den bör finnas tillgänglig för alla som drabbas av plötsligt hjärtstopp, oberoende av var de bor. Vi uppmanar fler fastighetsägare, hyresvärdar, föreningar och bostadsområden att skaffa och registrera hjärtstartare, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

 Hjärt-Lungfonden arbetar med kunskapsspridning och stöder flera forskningsprojekt inom plötsligt hjärtstopp. Syftet är att korta ner tiden till livräddande insatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare samt utveckla behandlingar och förebyggande åtgärder mot plötsligt hjärtstopp.

Fakta: Så räddar du liv med hjärt-lungräddning(Källa: Hjärt-Lungfonden)

1. Undersök: Kontrollera andningen och leta efter livstecken.
2. Larma: Om personen andas onormalt eller inte alls: Ropa på hjälp och larma 112.
3. Hjärtkompressioner: Placera dina händer på varandra mitt på bröstet. Tryck 30 gånger – cirka två gånger per sekund – och släpp upp bröstkorgen mellan kompressionerna.
4. Inblåsningar: Öppna luftvägarna; lägg en hand på pannan, lyft upp hakan med två fingrar och knip om näsan. Ge två inblåsningar och varva med kompressioner tills du blir avlöst.
5. Hjärtstartare: Om hjärtstartare finns, starta den och följ instruktionerna. Rör inte patienten när du trycker på knappen.

Fakta om plötsligt hjärtstopp 2018(Källa: Hjärt-Lungfonden)
– Cirka 6000 fall av plötsligt hjärtstopp där hjärt-lungräddning påbörjades inträffade utanför sjukhus 2017. Det finns också ett mörkertal på flera tusen där hjärt-lungräddning inte påbörjas för att den drabbade hinner dö. Cirka 600 drabbade överlevde 2017.
– Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är åderförfettningssjukdom som hjärtinfarkt och kärlkramp.
– Hjärt-lungräddning (HLR) kan tredubbla chansen till överlevnad för personer som drabbas av hjärtstopp. Varje minut utan behandling minskar chansen till överlevnad med tio procent.
– För att kunna rädda fler liv behövs mer forskning kring hjärtstopp, fler hjärtstartare i samhället, fler som kan HLR och en minskad responstid för ambulanser.
– Vid plötsligt hjärtstopp: larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.

 

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!