Nu utmanas 12-årsgränsen

I Sverige har vi sedan 60-talet haft en allmänt vedertagen 12-årsgräns för självständig cykling. Men ny forskning visar att en sådan generalisering kan vara farlig att göra.

Nu är våren äntligen här, och ett av de tydligaste vårtecknen är att gator och cykelvägar fylls av ivriga barn på cykel.

– Cykling är roligt, miljövänligt och bra för hälsan, och dessutom finns andra fördelar, som att trafikmiljön runt skolor blir säkrare ju fler barn som cyklar, säger Irene Isaksson- Hellman, Ifs trafiksäkerhetsexpert.

Samtidigt innebär cykling en risk. Förra året rapporterades 2 664 olyckor med cyklande barn in till Strada från polis och sjukvård. Två barn omkom och 25 skadades allvarligt.

När är barnet moget?

Många föräldrar känner sig osäkra på när det är dags att låta barnen sticka iväg på egen hand till skola, fritidsaktiviteter och kompisar. Tumregeln har varit 12 års ålder, vilket både många skolor och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande, rekommenderat.

Men nu visar ny forskning att man ska utgå ifrån trafikmiljöns komplexitet och barnets trafikvana, snarare än barnet ålder. Det visar ett projekt från Trivector Traffic, som If deltagit i. Projektet har genomförts under hösten 2016 till och med hösten 2017 med finansiering från Trafikverkets Skyltfonden.

– Det är ju till exempel stor skillnad på att cykla till skolan eller fotbollsträningen på en avskild cykelbana jämfört med på en trafikerad väg med många korsningar, säger Irene Isaksson-Hellman.

– Dessutom är ju barn är olika mogna att bedöma risker, hastigheter, avstånd och andra personers intentioner i trafiken. Utöver det är de olika motoriskt utvecklade och skickliga på att cykla. När ett barn är moget att cykla självständigt är därför något som måste bedömas från fall till fall, fortsätter hon.

Färre omkommer

Samtidigt får man inte glömma att antalet skadade och dödade cyklande barn i trafiken faktiskt har minskat stort. I mitten av 50-talet omkom 20-40 varje år, men sedan 2000 har antalet omkomna barn under 17 år minskat från 3-4 per år, till 1-2 per år. Vissa år har inga barn omkommit.

– Det finns flera skäl till det. Infrastrukturen förbättrad med fler cykelbanor och cykelöverfarter, vuxna övervakar barn cyklande på ett annat sätt, cyklingen bland barn har minskat med ungefär 40 procent de senaste 20 åren och sedan 2005 har vi en lag på hjälm för barn under 15 år, säger Irene Isaksson-Hellman.

Fakta: Barns cykelolyckor
•Singelolyckor är överlägset vanligast
•Pojkar skadas oftare än flickor
•Antalet skadade barn ökar med åldern
•Hjälmanvändningen för skadade barn ligger runt 80 % för barn mellan 6-10 år därefter minskar den.
•Antalet skadade barn är störst på eftermiddagen följt av morgontimmen.
•Flest olyckor sker under sen vår/tidig sommar och sensommar/tidig höst.
•60 procent av olyckorna sker på fritiden och 20 procent till och från skolan.
•Majoriteten skadas på kommunal väg, en tredjedel på gatu-/vägsträcka och en nästan lika stor andel på gång- och cykelbana.

Källa: STRADA-analys beställd av Trivector

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!