Närmare 2,3 miljoner kronor till lovskola för elever i Värmlands län

Ett stort antal elever i hela landet har fått extra skoltid under loven under 2016. Staten har uppmuntrat lovskola genom att erbjuda huvudmän statsbidrag för att anordna det. I Värmlands län har Skolverket beviljat kommunala skolhuvudmän närmare 2,3 miljoner kronor i bidrag för att de bedrivit lovskola under 2016.

Skolverket har på regeringens uppdrag fördelat 98,6 miljoner kronor i statsbidrag till lovskola 2016, varav 92,4 miljoner kronor till kommunala skolhuvudmän och 6,2 miljoner kronor till enskilda skolhuvudmän. Bidraget har kunnat sökas av den som är huvudman för grundskola, sameskola, specialskola och gymnasieskola och bidrag har getts för elever som deltar i frivillig undervisning under skollov. Syftet är att fler elever ska nå kunskapskraven för betyget E och behörighet till gymnasiet.

– Att få lite extra tid med lärare, en chans till att nå målen, kan vara det som avgör framtiden för en elev. Därför är lovskolan viktig och vi har sett hur lovskola med kvalitet gör skillnad för resultaten, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lovskola kan anordnas under flera av läsårets lov. Under sommarlovet 2016 deltog i hela landet totalt 4 633 elever som avslutat årskurs 9 i lovskola. Av dessa var det 895 stycken som efter avslutad lovskola hade blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Regeringen har genom statsbidrag uppmuntrat huvudmän att på frivillig väg anordna undervisning under skollov. Erfarenheterna visar att det ger en bra möjlighet för elever som behöver extra tid att nå kunskapskraven. Men alla elever som har behov av lovskola ges inte idag en sådan möjlighet. Därför införs nu en skyldighet för huvudmännen att erbjuda lovskola. Det gäller elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskola ska även erbjudas till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

– Behörighet till gymnasiet är den viktigaste biljetten in i framtiden. Alla barn ska ha möjligheter att nå de kunskaper man behöver för livet. Därför är det viktigt att alla elever som efter åttan och nian behöver det får möjligheten till extra skoltid på loven, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolverket har beviljat kommunala skolhuvudmän i Värmlands län totalt 2 291 800 kronor i statsbidrag för att de bedrivit lovskola under 2016. Skolverket har även beviljat statsbidrag för lovskola till enskilda skolhuvudmän under 2016. Dessa redovisas inte här. (fördelning i kronor per kommun) 
EDA KOMMUN, 168 900
GRUMS KOMMUN, 204 000
HAGFORS KOMMUN, 81 000
KARLSTADS KOMMUN, 1 232 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN, 100 200
MUNKFORS KOMMUN, 6 600
STORFORS KOMMUN, 140 000
SUNNE KOMMUN, 97 200
SÄFFLE KOMMUN, 261 500

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!