Motorstölderna ökar – sker ofta i samband med upptagning

Efter sommarens båtsäsong är det snart dags att ta upp båten. Men hur ser man till att förvara båten säkert? En fjärdedel av alla båtskador sker under vintern. Stöld av båtmotorer, som är den vanligaste försäkringsskadan, sker ofta i samband med upptagningen.

Båtar är långt ifrån säkra när de står på vintervila. Många båtägare drabbas av stöld eller att båten skadas under vintern. En fjärdedel av årets båtskador sker under vintermånaderna, beräknar försäkringsbolaget If.

Under 2016 anmäldes 2 572 båtmotorstölder enligt Brå. Första halvåret i år anmäldes 21 procent fler båtmotorstölder jämfört med samma period förra året.

– Motorstölder är det tyngsta skadesegmentet. De stölderna sker ofta i samband med upptagning då man kanske låter motorn sitta kvar ett tag efter upptagning och då är tjuvarna framme, säger Arvid Böhm, båtexpert på If.

Norrtälje kommun drabbades förra året av flest båtmotorstölder (145) följt av Göteborg (125) och (115) Värmdö. (Se hela listan över mest drabbade kommunerna nedan.)

– Lågsäsong är högsäsong för tjuvar. Tänk på att du är lika mycket båtägare på vintern som på sommaren. Det krävs att man tittar till båten ofta även på hösten och vintern, säger Arvid Böhm.

Stöld av båtmotorer är ungefär lika vanliga på vintern som på sommaren, trots att utombordare och annan utrustning på vinterförvaring ska vara inlåst för att försäkringen ska gälla fullt ut.

– Har du en utombordare kan du be en verkstad ta hand om den under vintern, då kan du få den servad samtidigt. Men även om du inte gör det ska motorn vara inlåst, säger Arvid Böhm.

Tjuvarna söker sig främst till uppställningsplatser med dålig bevakning.

– Hamnar med en aktiv närvaro och bevakning utmärker sig med avsevärt färre stölder och båtskador än genomsnittshamnen och ger tack vare detta sina båtplatsinnehavare ett mycket tryggare båtägande, säger Arvid Böhm.

Försäkringsbolaget If har lanserat en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar, kallad Säker hamn*. Förutom att båten ligger tryggt får alla som ligger i Säker hamn rabatt på båtförsäkringen.

Så undviks skador till följd av is och snö

Båtförsäkringen täcker inte skador som orsakats av snö, is eller frost - samtidigt hör sådana skador till de vanligaste på vintervilande båtar. Det är också vanligt att dåligt uppstöttade båtar välter.

– En stor del av alla båtskador sker just på land. Ordnas vinterförvaringen på ett riktigt sätt kan sjösättningen nästa år ske utan obehagliga överraskningar. När båten är uppställd på land ska den vara tömd, täckt, säkert uppallad och stöttad samt få regelbunden tillsyn, säger Arvid Böhm.

*Säker hamn:

Ligger din båt i en certifierad Säker Hamn får du som båtägare upp till 25 procent rabatt på båtförsäkringen. Läs mer på www.if.se/sakerhamn och se om din egen hamn finns med.

Ifs tips för att undvika skador på båten i vinter:
•Besök båten ofta, speciellt om den ligger kvar i sjön under hösten. Löv och annat som yr runt sätter lätt igen en självläns. Påfallande många båtar sjunker vid sin brygga på hösten
•Om du har en stege vid båten ska du låsa fast den så att tjuven inte kan använda den och klättra upp i båten
•Töm båten på sådant som är värdefullt
•Lås in båtmotorn
•En inombordsmotor ska tappas av eller så kör du igenom kylsystemet med frostskyddsvätska när du lägger upp båten. En frostskadad inombordsmotor kostar från 50 000 kronor att reparera
•Ta loss impellen och förvarar den i en plastpåse till nästa båtsäsong. Då håller den längre
•Även en utombordare ska köras igenom med färskvatten och förvaras så att vatten inte blir stående i motorn
•För att minska risken att utombordsmotorn stjäls kan du be en marin firma förvara den. De kan då även serva motorn inför kommande säsong
•Utombordare och annan utrustning ska vara inlåsta när båten står på vinterförvaring för att försäkringen ska gälla fullt ut
•Se till att det finns ventilation när du täcker båten. Det minskar risken för mögelskador. Tänk även på att hålla båten ren– en ren båt klarar sig bättre från mögelangrepp under vintern
•Det är viktigt att det finns en taknock med fall på presenningen så att snön kan glida av och inte bli liggande. Då kommer inte snö som smälter in i båten som smältvatten. En vindfylld presenning kan rycka undan en stötta och resultera i att båten välter