Motion om utbildning i arbetsmiljö för politiker

I en motion till kommunfullmäktige föreslårs att politiker genomgår en arbetsmiljöutbildning eftersom det övergripande arbetsmiljöansvaret vilar på politikerna. Chefer och skyddsombud i kommunen har under 2017 genomgått en arbetsmiljöutbildning. Förslaget är att kommunen anordnar en arbetsmiljöutbildning för kommunfullmäktiges ledamöter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.