Medborgarförslag rörande IT-hjälp för äldre

Ett medborgarförslag rörande IT-hjälp för äldre har inkommit till kommunen. Förslaget grundar sig i att framför allt äldre personer med ringa datakunskap, skall kunna få hjälp med exempelvis installation av datorer i hemmen.

AME skulle i framtiden kunna erbjuda denna tjänst via sin så kallade "Fixartjänst", men ärendet har remitteras till allmänna utskottet för ytterligare beredning.