Medborgarförslag om friområde för hundar

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga ett inhägnat friområde för hundar i Charlottenberg. Då det inte har avsatts några medel för hundrastgårdar/friområde för hundar i Eda kommun så anser samhällsbyggnad att det inte är en prioriterad kommunal verksamhet.

 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. Men om någon förening skulle åta sig att anlägga och sköta ett friområde/rastgård för hundar så skulle eventuellt kommunen kunna bidra med papperskorg, skylt och rastbord.