Medborgarförslag om att ta bort nattsläckning av gatljus

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att det fattas nytt politiskt beslut rörande gatubelysningen. Förslagsställaren anser att nattsläckningen gör att det känns otryggt i förslagsställarens bostadsområde då det har skett flera villainbrott.

Ett kontinuerligt arbete med övergång till LED-belysning pågår och på sikt bedöms det möjligt att ha tänt nattetid i kommunens tätorter, inom befintlig budgetram. Det är behov av att se över befintliga belysningsperioder och tändningstider. Översynen bör vara utförd och presenterad för beslut senast första halvåret 2020.

Förvaltningen får i uppdrag att revidera perioder och tider för tändning och släckning av gatubelysningen i kommunens tätorter.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!