Medborgarförslag om att bygga en solcellspark

Ett medborgarförslag har inkommit till Eda kommun där förslagställaren vill att kommunen ska bygga en liknande solcellspark som finns i Arvika. Förslagsställaren anser att kommunen bör satsa på produktion av förnyelsebar energi, och då kan solenergi vara en bra källa.

Förslagsställaren har helt rätt i att kommunen bör satsa på produktion av förnyelsebar energi, och då kan solenergi vara en bra källa. Att däremot som i Arvika satsa på en stor solcellspark är kanske inte det mest ekonomiskt effektiva i dagsläget. När Arvika byggde sin anläggning var förutsättningarna annorlunda bl a skattemässigt vilket gör att det i dagsläget inte går att bygga en liknande anläggning och räkna hem den ekonomiskt på samma sätt som då.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen är att Kommunstyrelsen ger de kommunala verksamheterna samt de kommunala bolagen i uppdrag att se över möjligheterna att satsa på mindre anläggningar, exempelvis solceller, på taket på kommunala nybyggnationer.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!