Medborgarförslag gällande batteriåtervinning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår klass 4-5 i Adolfsfors skola att kommunen anordnar en tävling i batteriåtervinning där hushållens förbrukade batterier ska samlas in under en viss tid och det hushåll som samlat flest batterier under en viss tid ska tilldelas ett pris.

Det pågår idag en översyn i kommunen om eventuell utökning av insamlingsställen för just batterier, lampor, småelektronik m.m. Detta för att underlätta inlämnandet av just batterier till återvinning.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen är att medborgarförslaget avslås.