Många nya firmor i Eda

Under 2014 startades 71 334 enskilda firmor i Sverige. Det motsvarar nästan 300 nya företag varje arbetsdag och är en ökning med åtta procent jämfört med 2013. Flest enskilda firmor startades i mindre kommuner samt i Stockholm. Årjäng i Värmland är den kommun som toppar antalet nystartade enskilda firmor sett till antalet invånare. Störst ökning uppvisade Vansbro i Dalarna. Det visar färsk statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Många nya firmor på mindre orter i norr
Generellt kan sägas att kommunerna med många nystartade enskilda firmor finns i ett område som börjar i Dalsland i sydväst och sedan växer åt nordost för att täcka nästan hela Norrland med undantag för ett antal kustkommuner.

Av de 15 kommuner i Sverige som under 2014 hade flest nystartade enskilda firmor i förhållande till invånare ligger samtliga i Jämtland, Dalarna, Västerbotten eller Värmland, men även Norrbotten uppvisar stort ett stort antal nystartade enskilda firmor.

I kommuntoppen återfinns Årjäng med 29 nystartade enskilda firmor per 1000 invånare över 18 år, Sorsele (28) samt Eda (28). Längst ner på samma lista finns Fagersta, Boxholm och Oxelösund, samtliga med färre än fem nystartade enskilda firmor per 1000 invånare över 18 år. Genomsnittskommunen har 10 nystartade enskilda firmor per 1000 invånare över 18 år.

Få nya företag på bruksorter
Nio av de tio företag med minst antal nystartade enskilda firmor är att beteckna som bruksorter. Även här finns det ett sammanhängande bälte av kommuner med låg andel nystartade egna firmor. Längst i norr finns ett antal bergslagskommuner. Sedan sträcker sig området över östra Södermanland, Östergötlands bruksorter, Skaraborg, Jönköpings län samt Kalmar och Blekinge län.

– Det är förvånande att det finns så tydliga geografiska skillnader och att områdena med stort respektive mindre nyföretagande hänger ihop. Att nyföretagsamheten är lägst i bruksorter bör också ses som en varningssignal, säger Krister Jansson, Sverigechef på Creditsafe.

Stockholm sticker ut
Ytterligare en iakttagelse som sticker ut är att ett antal kommuner i Stockholms län med Stockholms stad som centrum har ett förhållandevis högt antal nystartade enskilda firmor i förhållande till antal invånare.

– I många mindre kommuner är arbetsmarknaden tuff och där kan enskilda firmor vara ett alternativ till arbetslöshet eller flytt. I Stockholm hänger det kanske istället ihop med många arbetar som frilans och fakturerar sin uppdragsgivare istället för att man är anställd och får lön, säger Krister Jansson, Sverigechef på Creditsafe.

Mönstret är tydligt även i statistiken över största procentuell ökning respektive minskning av antalet enskilda firmor mellan 2013 och 2014. Länen med flest nystartade enskilda firmor uppvisar också en tydlig ökning gentemot året innan. Samtidigt är utvecklingen relativt svag i länen med färre nystartade firmor.

Största ökningen finns i kommunerna Vansbro (Dalarna), Sorsele (Västerbotten) och Eda (Värmland). Största minskningen finns å andra sidan i Lessebo (Kronoberg), Boxholm (Östergötland) samt i Hällefors (Örebro).

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!