Lovskola i Charlottenberg

En huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dels till elever som har gått ut årskurs 9, utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.

Lovskolan ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut åk 8 respektive åk 9, och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Det kan betyda att en elev kan ha rätt till 100 timmar.

Lovskola anordnas på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg för de elever som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan. Lovskolan sker i juni 2018.