Kommunen vill köpa Folketshus i Charlottenberg

I budgetförslaget för nästa år har kommunen tagit höjd för att köpa Folkets hus i Charlottenberg för tio miljoner kronor av Folkets husföreningen som idag äger fastigheten.

I dag hyr kommunen de lokaler som rymmer stora delar av den kommunala administrationen och i och med ett köp så kommer kommunens kostnader minska.

Nu håller man på att ta fram ett avtal om nyttjanderätt för folketshusföreningen gällande de samlingslokaler som finns i byggnaden, då man anser att det är viktigt att det finns tillgång till samlingslokaler för allmänhet och föreningar.

Enligt förslaget till Eda kommunfullmäktige ska kommunen överta fastigheten från och med 1 januari nästa år.