Kommunen betalar omkostnader för elever som avslutar Industritekniska programmet i Eda

Tre elever som under läsåret 2017/2019 studerar andra året på Industritekniska programmet i Eda kommun, kommer att avsluta sitt sista läsår 2018/2019 i Sunne kommun på Industritekniska programmet. Utifrån beslut som tagits om avveckling av programmet i Eda kommun, kräver vårdnadshavarna att kommunen betalar hyra och resekostnader mellan hemmet och skolan.

Kommunstyrelsen i Eda beslutar att ekonomisk ersättning ges till elever som läser tredje och sista året på Industritekniska programmet i Sunne kommun.
Eda kommun ersätter hyran motsvarande 2800 kr (10 månader-elevboende) och kostnader för resa mellan hemmet och skolan, vid varje veckoslut under läsåret.