Inrättande av myndighetsnämnd

All kommunal verksamhet, inte minst inom myndighetsutövning och tillsyn, behöver uppfattas som objektiv och säker, för att åtnjuta förtroende från både allmänhet och anställda i de egna verksamheterna.

I en kommun får driften och tillsynen inte ligga under samma nämnd då detta ger upphov till en jävssituation. Enligt Kommunallagen ska man skilja tillsyn från driften så att dessa ligger under olika nämnder. Idag ligger ansvaret för tillsyn och drift under samma nämnd, kommunstyrelsen. För att hantera jävsfrågan har kommunen en jävsnämnd som ska ansvara för tillsyn och myndighetsutövningen mot kommunens egen verksamhet.

Revisorerna genomförde under våren 2018 en granskning av jävsnämndens verksamhet och riktade kritik mot hur denna verksamhet fungerat på en rad punkter. Kommunfullmäktiges beredning gav därför förvaltningen i uppdrag att utreda ett inrättande av en myndighetsnämnd vid årsskiftet 2019/2020.

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utredainrättande av en myndighetsnämnd vid årsskiftet 2019/2020.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!