Initiering av skolutredning

Under budgetprocessen inför 2019 har det framgått att kommunen behöver göra en utredning över grundskolans organisation, lokalisering och finansiering.
Syftet med utredningen är att finna en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola utifrån ett kvalitets-, tillgänglighets-, och kostnadseffektivt perspektiv.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt extern utredare följande uppgift:
1.Ta fram 2-3 olika förslag på en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Eda kommun.
2.Syftet med utredningen är att finna en hållbar och långsiktig skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola utifrån ett kvalitets-, tillgänglighets-, och kostnadseffektivt perspektiv.
3.Alternativen skall jämföras med dagens organisation.
4.Utredaren skall också föreslå hur de olika förslagen kan genomföras i sin helhet inom 3 år.
5.Kostnaden för utredningen belastar bildningsutskottets budget för politisk verksamhet.
6.En delrapport om utredningen lämnas till bildningsutskottet 3 månader efter uppdragets påbörjande. Därefter återkommer bildningsutskottet med förslag till datum för slutrapporten.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!