Inget borttagande av farthinder på Charlottenbergsvägen

I en motion föreslår Sverigedemokraterna i Eda att nya farthindret vid korsningen Charlottenbergsvägen/Helga Görlinsgata/Åkaregatan tas bort. Motionären ser hellre att övergångsstället tas bort och gång- och cykeltrafiken sker genom tunneln under Charlottenbergsvägen.

Att vidta åtgärder för att minska riskerna för oskyddade trafikanter är önskvärt och kommunfullmäktige föreslås därför bifalla motionen.

Övergångsstället är slutbesiktigat utan anmärkning på fartguppets utformning. Fartguppet bedöms öka trafiksäkerheten i korsningen i sådan utsträckning att det är befogat att bibehålla det.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag är att befintligt övergångsställe över Charlottenbergsvägen i korsningen Charlottenbergsvägen och Åkaregatan ska behållas.
Motionen avslås därmed.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!