Ingen neddragning inom räddningstjänsten

Kommunfullmäktige tog den 18 december 2013 beslut om budget för 2014. I budgetbeslutet ingick en besparing på 230 000 genom ett minskat antal brandmän i beredskap på brandstationen i Charlottenberg. Styrkan beslutades minska från ett befäl och fyra brandmän i beredskap till ett befäl och tre brandmän.

Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet inom området skydd mot olyckor, valde när de meddelades om beslutet att tillskriva Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i ärendet. MSB i sin tur gjorde en utredning som visade att skyddet efter den beslutade förändringen skulle vara betydligt lägre i Charlottenberg än i jämförbara tätorter i riket. Samtliga övriga tätorter som granskats i utredningen har varit jämförbara med Charlottenberg och har haft en styrka om minst ett befäl och fyra brandmän. Detta redovisades vid ett möte med Eda kommun den 1 april. Vid mötet deltog kommunalråd, verksamhetschef Samhällsbyggnad och räddningschef.

Bedömningen är att MSB:s slutsatser i utredningen är riktiga och att en minskad beredskapsstyrka innebär att skyddet i Charlottenbergs tätort inte når upp till lagstiftningens krav om att vara tillfredsställande och likvärdigt. Därför bör förändringen inte genomföras, vilket beslutades på Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i april.

Den ökade kostnaden för detta sker inom befintlig budgetram för Samhällsbyggnad under 2014.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!