Inför handlingsplan för giftfri förskola

I ett medborgarförslag från 2016 föreslås att Eda kommun arbetar för att upprätta en handlingsplan för en giftfri förskola. Ärendet remitterades till Samhällsbyggnadsutskottet för beredning, där man i april 2017 ställde sig positiv till förslaget, samt att man föreslog att även andra verksamheter yttrar sig över förslaget.

Verksamhetsansvariga inom förskolan ställer sig positiva till att medverka i upprättandet av en sådan handlingsplan. En sådan kan med fördel upprättas i samarbete mellan verksamhetsansvariga inom Bildning samt Samhällsbyggnadsavdelningens miljöenhet.

Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen är att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ställa sig positiv till medborgarförslaget om att upprätta en handlingsplan för giftfri förskola.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!