Hur står det till med den svenska älgförvaltningen?

Naturvårdsverket (NV) presenterade för en tid sedan sin uppföljning av den nuvarande älgförvaltningen. Det är ingen munter bild som presenteras i rapporten. Man konstaterar att flera av de mål som är satta för förvaltningen, som till exempel en älgstam i balans med foderresurserna och minskade trafikolyckor inte uppnås.

En viktig anledning till att dessa mål inte har nåtts är att avskjutningsplanerna inte uppfylls. Vidare pekar man på brister i planering, styrning och uppföljning inom alla nivåer av dagens älgförvaltning.

Det finns idag en otydlighet kring ansvarsfördelning och vilka roller de olika nivåerna inom älgförvaltningen har. Förvaltningen lider också brist på användbara styrmedel och de få som finns används inte i praktiken.

Som förslag på lösning ser man att NV behöver ta en aktivare roll i styrningen av förvaltningen genom bland annat nationella förvaltningsplaner.

Jägarnas Riksförbund (JRF) har länge påtalat bristerna med nuvarande förvaltning säger Mikael Hultnäs, Riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund. Det har under lång tid varit känt att avskjutningsmålen inte nås och att skadorna i skogen samt trafikolyckorna ökar. Vi delar NVs syn på att det har saknats såväl planering, styrning samt uppföljning av de satta målen, detta till en hög kostnad som i stor utsträckning betalas av jägarna fortsätter Mikael Hultnäs.

Vi delar dock inte NVs slutsats att det behövs mera statlig styrning av förvaltningen. Det förvaltningen behöver är snarare det motsatta. Ett ökat lokalt inflytande där de lokala jägarna och markägarna ges möjlighet att i realiteten påverka sin situation.

Ett första steg mot en ökad lokalt inflytande kan vara att slopa brunstuppehållet i de län där det finns. På så sätt ges jägarna möjlighet att under en längre period jaga under vädermässigt bra förhållanden.

Vi ser också ett behov av att utveckla inventeringsmetoderna. Dagens metoder är väldigt trubbiga instrument som gör det svårt att göra verklighetstrogna planer. När människor inte känner igen sig i den verklighetsbeskrivning som planerna ger, är det svårt att skapa förtroende och få jägarna att ställa upp på avskjutningsmålen säger förbundsordförande Solveig Larsson.

JRF tror tyvärr inte att det räcker att enbart se över nuvarande förvaltning och göra kosmetiska förändringar. Särskilt inte om de utgår från att ytterligare centralisera och byråkratisera förvaltningen. Vi är övertygade om att det behövs en total översyn av älgförvaltningen som utgår från de lokala förhållandena och där fokus bör ligga på att minska byråkratin. Vi tror att det endast är genom att i större utsträckning involvera människorna lokalt som det är möjligt att nå målen nationellt avslutar Solveig Larsson.

 

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!