Hälften av svenskarna läser på om resmålet inför semestern – bara en fjärdedel sparar pengar

Drygt hälften av alla svenska resenärer väljer att läsa på om resmålet innan en utlandsresa. Färre än hälften så många ser till att spara pengar innan semestern. Att kolla upp passets giltighet är dock det vanligaste sättet att förbereda sig inför en utlandsresa. Det visar Tickets Sifoundersökning.

Svenska utlandsresenärer prioriterar att läsa på och hålla sig uppdaterade om resmålet inför en semesterresa. Hela 52 procent ser till att söka information om bland annat sevärdheter, restaurangutbud och andra upplevelser. Färre än hälften så många sparar pengar inför semestern - endast 24 procent ser till att ha mer klirr i kassan att röra sig med inför utlandsresan.

-   Svenska utlandsresenärer har blivit mer och mer medvetna om nyttan och nöjet med att vara pålästa kring vald destination. Det kanske handlar om att känna till restaurangutbudet eller veta vilka sevärdheter man vill besöka. Svenska hushåll tenderar också att i allt större utsträckning lägga mer av sin disponibla inkomst på resor, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket Privatresor.

Att kolla upp vilka försäkringar som är giltiga eller som man behöver teckna är inte lika prioriterat. Endast 35 procent förbereder sig genom att kolla upp vilket skydd som finns. Att se över vaccin är heller inte lika vanligt, 29 procent ser till att ha uppdaterat sig om vaccinationer innan en semesterresa utomlands.

De mer fåfänga förberedelserna är ingenting som svenska resenärer prioriterar. Endast 2 procent bantar eller tränar för att se snygga ut, vaxar benen, köper nya kläder eller nya badkläder. Det är också skillnad mellan män och kvinnor. Till exempel uppger 4 procent av kvinnorna att de vaxar benen inför en utlandsresa, medan inga män alls förbereder sig på detta sätt. Stora skillnader mellan könen syns också i alternativet ”Inga särskilda förberedelser”. 14 procent av männen uppger detta, men endast 5 procent av kvinnorna väljer att inte förbereda sig på något speciellt sett innan semestern.