Fyra av fem värmlänningar uppger ekonomi som en orsak till att stanna i en dålig relation

En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar har kartlagt svenska pars syn på ekonomi och jämställdhet. Undersökningen visar bland annat att en tredjedel anser att deras relation är delvis ekonomiskt jämställd och vart femte par anser att de inte alls lever ekonomiskt jämställt.

Undersökningen som tillfrågat 2 700 svenskar om deras inställning till ekonomi och jämställdhet visar att 72 procent av värmlänningar tror att ekonomi kan vara en bidragande orsak till att man väljer att stanna i en dålig relation. Dessutom uppger sex procent, mer än var tjugonde par, att de själva skulle lämna sin nuvarande relation om de hade bättre ekonomi.

– Obalansen handlar om hur man ser på sin hushållsekonomi. Många tänker inte proaktivt på att ha en gemensam ekonomisk plan med sin partner och prata igenom frågor som exempelvis rättvist ägande, pension och föräldraledighet. Vi vill uppmana fler svenskar till att prata om jämställd ekonomi med sin partner, sina kompisar eller sin bankrådgivare, för att undvika negativa överraskningar i framtiden, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Enligt undersökningen är värmlänningarna de mest ärliga. Hela 76 procent har inget sparande som deras partner inte känner till (jämfört med snittet i landet som är 63 procent).

Tre tips som gör din relation mer ekonomiskt jämställd
Ta del av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmarks tips på bra saker att tänka på om ni vill göra er hushållsekonomi mer jämställd.

1. Våga prata pengar
Det är viktigt att bägge parter känner sig trygga och självständiga i hushållets ekonomi. Många par glömmer bort att prata ekonomi med varandra. Hur vill ni att den
gemensamma framtiden ska se ut rent ekonomiskt? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Har båda råd att leva enligt den levnadsstandard som ni har valt?

2. Ha eget sparande
Se till så att ni båda har eget sparande. Och kompensera eventuellt den som drar tyngst lass hemma och kanske yrkesarbetar deltid. Tänk på att det i vissa fall kan vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom, för att säkerställa att pengarna tillfaller ägaren vid en skilsmässa.

3. Planera pensionen mer jämställt
De olika val som du gör i livet kan få betydelse för din framtida pension. De flesta känner till att lönens storlek spelar en viktig roll. Andra saker som påverkar den framtida pensionen är föräldraledighet, minskad arbetstid och antal VAB-dagar. Att flytta över den del av pensionssparandet som heter premiepension till sin partner är ett sätt att göra det framtida pensionärslivet mer jämställt. Ett extra sparande är ett annat sätt att kompensera den som har tagit ett större ansvar hemma under perioder.