Förändrade regler för barnomsorgsavgiften

Det framgår inte tydligt idag i förskolans regler om det finns skillnader i att ha sitt barn placerat som ett allmänt förskolebarn eller placerat 15 timmar för att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande. Ingen avgift tas idag ut för de barn som går 15 timmar i veckan under hela året, det vill säga även under grundskolans lovdagar.

För de barn som använder mer än 15 timmar i veckan debiteras en avgift enligt Eda kommuns maxtaxemodell på så sätt, att avgiften beräknas på den totala omsorgstiden, reduceras med 28% som fördelas jämnt över året. Syftet med förändringen som förvaltningen föreslår är att få en tydlighet i reglerna för de olika 15-timmars barnen.

Förslaget innebär att man kan ha en ordinarie placering eller en placering i allmän förskola, och på så sätt blir det en tydligare gräns mellan placeringsformerna. Vistelsetid som överskrider 525 timmar per år och inte följer grundskolans läsårstider är en ordinarie placering.

Bildningsutskottet har beslutat att allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det året barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år, det vill säga under terminstid och är avgiftsfri.

Allmän förskola erbjuds fem timmar per dag, tre dagar i veckan, veckodagar och klockslag kan variera utifrån förskolans förutsättningar. Allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider.
Barn 3-5 år till föräldralediga och arbetssökande erbjuds 15 timmar i veckan fördelade på fem timmar, tre dagar i veckan, veckodagar och klockslag kan variera utifrån förskolans förutsättningar.

Det innebär att barnet går även på lovdagar och inte följer grundskolans läsårstider, det vill säga barnet är inte placerat i allmän förskola utan har en ordinarie placering och ska debiteras en avgift med avgiftsreducering på 28%.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!