Färre kan prata med chefen om sin psykiska än om sin fysiska hälsa

Foto: Länsförsäkringar

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att nästan åtta av tio kan prata med sin chef om sin fysiska hälsa medan bara sex av tio upplever att de kan ta upp sin psykiska hälsa.

Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen självupplevd eller som närstående eller kollega, och det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning*. Trots det är det många som ogärna berättar för chefen när de mår psykiskt dåligt. *Källa: Försäkringskassan

– Det är förstås inte bra att det fortfarande upplevs som svårt och skamfyllt att prata öppet om psykisk ohälsa i arbetslivet. Vi har under flera år ställt frågor om arbetsplatsrelaterad hälsa till både arbetsgivare och medarbetare. Forskning har visat att arbetsplatsen spelar en viktig roll i kampen mot psykisk ohälsa. Den sammantagna bilden visar att en viktig förutsättning för ett effektivt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa på våra arbetsplatser saknas, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Undersökningen visar också på att det är något fler yngre än äldre som inte kan prata med chefen om sin psykiska hälsa.

– Om man inte kan vara öppen med när man mår psykiskt dåligt på jobbet är risken stor att man väntar tills det gått alldeles för långt. Då ökar också risken för långtidssjukskrivning. Det är mycket olyckligt, säger Kristina Ström Olsson.

Tips till chefer för ett bra arbetsklimat:
1.Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.
2.Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Ha nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.
3.Kommunicera! Både arbetsgivare och medarbetare har ett ansvar att bidra till en fungerande och god arbetsmiljö.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!