Den gamla syfabriken i Beted behöver rivas

Den gamla syfabriken i Beted som ägs av Eda kommun är i så dåligt skick att den behöver rivas. Byggnaden är klädd utvändigt med eternitplattor vilket är kostsamt att sanera. Samhällsbyggnad har inför budgetberedningen ansökt om medel till att riva byggnaden vilket inte beviljats.

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att göra en direktupphandling för att sanera byggnaden från asbest, trots att medel inte finns budgeterat till rubricerad åtgärd.