Brukarråd för användare av hemtjänsten och deras anhöriga

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Eda kommun inrättar ett brukarråd för användare av hemtjänsten och deras anhöriga.
Den 5 september 2017 uppdrar kommunstyrelsen åt verksamhetschef vård och stöd att tillsammans med områdeschefer hemtjänst genomföra brukarenkät som underlag för ett senare möte mellan chefer och brukare/anhöriga där förutsättningar för inrättande av brukarråd utreds.

Om ett framtida brukarråd inrättas ska rådet behandla frågor rörande alla hemtjänstområden i Eda kommun. Socialstyrelsen gör varje år en brukarenkät som redovisas till utskottet.

Kathy Överby Nilsson har analyserat resultaten för de tre gångna åren, som visar att brukarna inom hemtjänsten i Eda är nöjda och trygga med de insatser som ges.

Utifrån resultaten från brukarenkäterna för de tre gångna åren, som visar att brukarna inom hemtjänsten i Eda är nöjda och trygga med de insatser som ges, föreslår vårdutskottet kommunstyrelsen att inte införa ett brukarråd. Istället sker delaktighet genom de genomförandeplaner som verksamheten upprättar tillsammans med brukaren. Ett forum för dialog och samverkan tillhandahåller även det pensionärs- och tillgänglighetsråd som finns i kommunen. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!