Berg skapar biologisk mångfald

Foto: Tobias Bagge

Berg är bland de mest artrika ställena på jorden, men forskare har länge kämpat för att förstå varför de är så viktiga för att skapa hög artrikedom. Ett internationellt forskarlag lett av Alexandre Antonelli på Göteborgs universitet kastar nu nytt ljus över denna fråga.

Forskarteamet fann att bergsbildning, genom en process av upplyftning och erosion, omformar landskapet kontinuerligt.

– Den stora variationen av livsmiljöer och klimat längs bergssluttningar, från varma skogstäckta dalar till kalla trädfria fjäll, är tätt sammankopplad med en hög biologisk mångfald, säger Alexandre Antonelli, professor vid Göteborgs universitet.

– Det sammansatta samspelet mellan växande berg och klimat skapar många möjligheter att bilda nya arter, säger Carina Hoorn, artikelns seniorförfattare från Amsterdams universitet.

Geologisk historia spelar roll
Även om klimat och topografisk variation tidigare ansågs vara den främsta orsaken till bergens höga biologiska mångfald, har forskarna nu funnit att geologisk historia spelar en avgörande roll för att främja artbildning.

Forskarteamet nådde denna slutsats genom att tillämpa statistiska modeller på biologiska, geologiska och klimatologiska data från hela världen. Författarna relaterade artrikedomen av fåglar, däggdjur och amfibier till globala uppgifter om temperatur, nederbörd, erosionshastigheter, topografi och jordmånstyper.

– Jag var förvånad över att vi inte bara hittade de tidigare klarlagda sambanden mellan artrikedom och klimat, men även ett betydande samband mellan biologisk mångfald, erosionshistoria, topografi och antal jordmånstyper, säger Daniel Kissling som utförde studiens statistiska analyser.

Medan studien visar att detta samband är signifikant och globalt så visade resultaten också att förhållandet kan variera beroende på bergssystem.

Andra faktorer inverkar troligen
Studien visade vidare att geografisk placering, till exempel om ett berg bryter mot atmosfärströmmar eller ej och hur länge sedan det är bergsbildningen skett, är ytterligare viktiga faktorer som påverkar biologisk mångfald i berg.

På kortare geologiska tidsskalor kan istidsfluktuationer också främja skapandet av nya arter.

– Expansionen och minskningen av glaciärer har omformat landskapet och upprepade gånger skilt åt eller fört samman djur och växter, säger Suzette Flantua, som studerade dessa effekter i Anderna.

– Det är otroligt spännande att ha hittat så starka samband och få så tydliga insikter. Nyckeln har varit ett tätt samarbete mellan biologer och geologer, vilket är rätt ovanligt,  säger Alexandre Antonelli.

Han hoppas att studien kommer att locka fler forskare till att samarbeta tvärs över ämnesgränserna för att bättre förstå hur den biologiska mångfalden bildats och hur den kommer att svara på pågående klimat- och miljöförändringar.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!