Avtal om trafiklösning

Olav Thon Gruppen har inkommit med ett önskemål att avtalet om en cirkulationsplats vid Charlottenbergsvägen/Helga Görlin/Åkaregatan upphävs.
Anledningen till begäran är att Thon Gruppen har köpt området Gränsrasta innehållande camping och bensinstation där nu motell och restaurang har rivits till förmån för planerade parkeringsplatser samt ny infart till Biltema.

Med denna nya trafiklösning så kommer nuvarande korsning Charlottenbergsvägen/Helga Görlin/Åkaregatan att avlastas för besökare till området vid Biltema varför ingen cirkulationsplats ses som nödvändig i nuläget.

Efter det att exploateringsavtalet tecknades med Thon Gruppen gällande Kv Kojan så har det skett förändringar i området både i trafik och byggnadsmässigt samt att det pågår ett planarbete om utökad handel med anläggande av ny lokalgata med tillhörande bro över Vrångsälven. Med alla dessa olika pågående projekt som kommer att påverka trafikflödet i området så kan det vara så att en cirkulation inte fiämjar trafikflödet utan får motsatt verkan.

Kommunfullmäktige beslutade nyligen att § 7 i exploateringsavtalet strykes och ersätts med att kravet på en cirkulationsplats vid Charlottenbergsvägen/Helga Görlin/Åkaregatan skjuts på framtiden tills dess att vi vet vad som kommer att genomföras i olika trafiklösningar i området och vilka avtal som behöver tecknas för ett godkännande av bl.a detaljplan Morast/Tallmon.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!