Ändrad syn på soptaxan i Eda

Eda kommun har under många år tillämpat viktbaserad taxa för hushållsavfallet. För att minska de negativa konsekvenserna när kommuninnevånare försöker göra sig av med sitt avfall på ett otillåtet sätt, samt för att säkra intäkterna föreslås att inför nästa år införa en förändring av avfallstaxan från rörlig avgift till en fast avgift. För att kunna införa denna förändring i taxan vid årsskiftet behövs framförhållning och ett inriktningsbeslut behöver fattas redan nu.

Eda kommuns avtal med nuvarande entreprenör för insamling av hushållsavfall upphör 2019-12-31. Senast vid halvårsskiftet 2019 behöver Eda kommun meddela nuvarande entreprenör om en eventuell förlängning.

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen är att man beslutar att påbörja revidering av renhållningsordningen samt att avfallstaxan går från en viktbaserad till en fast hämtningsavgift.

Målet med arbetet med renhållningsordningen bör vara att denna ska utformas för att bättre harmonisera med Arvikas renhållningsordning.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!