Allt färre unga uppfattar cannabis som skadligt

Den upplevda skaderisken förknippat med att testa cannabis har succesivt minskat bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 sedan 2012. Idag anser omkring var fjärde pojke i gymnasiet att det inte finns någon skaderisk alls med att prova cannabis några gånger. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2018” som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag.

– Samtidigt som den upplevda skaderisken kopplat till att testa cannabis 1-2 gånger minskat har andelen elever som provat cannabis legat stabilt, vilket visar på att utvecklingen av riskuppfattningen inte nödvändigtvis hänger samman med själva konsumtionen, säger Martina Zetterqvist, utredare och redaktör för rapporten.

Riskuppfattningen mäts utifrån frågor om hur stor risk eleverna anser det är att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt, om de använder olika substanser. Detta mättes även 2007-2011 (dock på ett annat sätt) och motsvarande trend syntes redan då. Under samma period som riskuppfattningen för cannabis minskat har uppfattningen kring att berusa sig med alkohol, eller att dagligen röka minst 10 cigaretter, i stort sett varit oförändrad. Samtidigt har konsumtionen av alkohol och cigaretter minskat.

Förutom riskuppfattning mäts även den upplevda möjligheten att få tag på narkotika. Det framgår att betydligt fler elever uppger att de erbjudits att prova eller köpa narkotika än vad det är som faktiskt har använt det. Även andelen elever som uppger att de kan få tag på cannabis inom 24 timmar är högre jämfört med hur många som använt narkotika. Narkotika förekommer alltså i viss mån i ungdomars miljöer men många som har haft möjlighet att prova har ändå avstått från att göra det. Värt att tillägga är dock att majoriteten av eleverna fortfarande uppger att de inte har haft tillgång till narkotika.

– Vi kan alltså se att trots att riskuppfattningen för cannabis har minskat, och att tillgänglighet finns, har inte andelen som använt ökat. Vad vi däremot kan se är att bland de elever som väl använt cannabis har det skett en viss ökning sett till antalet konsumtionstillfällen, säger Martina Zetterqvist.

På Edaportalen använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Ok, jag fattar!