Free songs

Vill bygga Älgpark

En intresseförfrågan har kommit in till Eda kommun där en intressent är intresserad att arrendera mark av kommunen i Morokulien för att anlägga en älgpark.

Önskemålet är att sätta upp ett älghägn, ett renhägn, souvenirbutik, grillbod och garage/foderförråd.

Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig positivt till att arrendera ut mark under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls.

Till toppen