Free songs

Fler väljer billiga livsmedel

Allt fler konsumenter tycker att livsmedelsföretagen i Sverige producerar mat och dryck som har hög kvalitet och är trygg att äta. Däremot är det fler än tidigare som oftast väljer det billigaste alternativet när de handlar mat. Det visar den årliga konsumentundersökningen Förtroendet för maten, som Ipsos gjort på uppdrag av Livsmedelsföretagen, Li.

- Detta visar att livsmedelsproducenterna är på rätt spår i allt från kvalitetsarbetet till kommunikationen kring produkterna, säger Agneta Dreber, VD för Livsmedelsföretagen.

Enligt undersökningen har 39 procent ett ganska högt och 44 procent ett högt förtroende för den mat och dryck som säljs i Sverige. I motsvarande undersökningar åren 2008-2010 uttryckte enbart 34-36 procent ett högt förtroende.

Och förtroendet för producenterna, livsmedelsföretagen, har hängt med uppåt. 76 procent uppger nu att de har ett högt eller ganska högt förtroende för livsmedelsföretagen när det gäller att erbjuda ”mat som är trygg att äta”. 8 procent ger lågt betyg. Detta är det högsta förtroendetal som uppmätts när det gäller frågan kring trygg mat. Bottennoteringen var 2009, då enbart 65 procent hade högt eller ganska högt förtroende, medan 15 procent då uppgav att de hade lågt förtroende.

Andelen som upplever maten som ”otrygg”, liksom andelen som inte håller med om att livsmedelsföretagen erbjuder mat med hög kvalitet, har halverats på tre år.

Fler väljer billigaste alternativet
De tillfrågade har även fått ta ställning till frågor som handlar om pris vs kvalitet.

36 procent stämmer helt eller delvis instämmer i påståendet: ”Jag väljer oftast det billigaste alternativet när jag handlar livsmedel”. 45 procent tar avstånd från påståendet.

I undersökningen 2006 var det färre, 30 procent, som helt eller delvis höll med om samma påstående, medan fler, 53 procent, tog avstånd.

Undersökningen tyder således på att skaran konsumenter som väljer det billigaste alternativet har ökat något de senaste sex åren.

Därtill har konsumenternas vilja att betala lite mer för extra kvalitet inte ökat, enligt undersökningen.

- Den intensiva matdebatten med ett ökat fokus på kvalitet tycks ännu inte ha fått något brett genomslag på  konsumenternas köpvanor, säger Agneta Dreber.

 

Till toppen